Dzi jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
G堯wna tre嗆 strony

Zawiadomienie o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego w sprawie wniosku Mondelez Polska Production Sp.z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Fabryka Ciastek w P這雟ku, gm. P這雟k

(Zam: 27.01.2016 r., godz. 08.32)
R.6222.1.2016 P這雟k, dnia 26.01.2016r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z p騧n. zm.) w zwi您ku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 鈔odowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z p騧n. zm.) Starosta Powiatu P這雟kiego,

zawiadamia
o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego w sprawie wniosku Mondelez Polska Production Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, NIP: 107-000-39-26, Regon: 140457774, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Fabryka Ciastek w P這雟ku pod adresem ul. Mazowiecka 5, 09-100 P這雟k – Instalacja do obr鏏ki i przetw鏎stwa produkt闚 spo篡wczych z przetworzonych lub nieprzetworzonych produkt闚 pochodzenia zwierz璚ego i ro郵innego o dobowej zdolno軼i produkcyjnej wyrob闚 gotowych ponad 210 Ton/dob. Instalacja prowadzona jest przez Mondelez Polska Production Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, w ramach zak豉du zlokalizowanego na dzia趾ach nr ewid.: 987/8, 988 i 989/1 po這穎nych w miejscowo軼i P這雟ku przy ul. Mazowieckiej 5, Miasto Gmina P這雟k.

Z dokumentacj sprawy osoby zainteresowane mog zapozna si w Wydziale Rolnictwa, Le郾ictwa i Ochrony 字odowiska Starostwa Powiatowego w P這雟ku (ul. ZWM 10, II pi皻ro, pok鎩 324) w godzinach pracy urz璠u.
Podstawowe dane o wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego, zamieszczone zostan w publicznie dost瘼nym wykazie danych o dokumentach zawieraj帷ych informacje o 鈔odowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w P這雟ku na stronie http://www.ekokarty.pl/wykaz/powiat-plonski.

Ewentualne uwagi i wnioski mo積a sk豉da w siedzibie Starostwa Powiatowego w P這雟ku przy ul. P這ckiej 39, lub przesy豉 poczt na adres: Starostwo Powiatowe w P這雟ku, Wydzia Rolnictwa, Le郾ictwa i Ochrony 字odowiska, ul. P這cka 39, 09-100 P這雟k.

Zgodnie z art. 34 ustawy o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko, uwagi i wnioski mog by wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protoko逝 lub za pomoc 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej na adres: ochronasrodowiska@powiat-plonski.pl bez konieczno軼i opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o kt鏎ym mowa w ustawie z dnia 18 wrze郾ia 2001r. o podpisie elektronicznym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 262 z p騧n. zm.).

Termin do wnoszenia uwag i wniosk闚 wynosi 21 dni od daty podania do publicznej wiadomo軼i i zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w P這雟ku: www.powiat-plonski.pl w zak豉dce: Komunikaty.
Organem w豉軼iwym do rozpatrzenia uwag i wniosk闚 oraz wydania decyzji udzielaj帷ej przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Powiatu P這雟kiego.


Z up. STAROSTY
mgr in. Alina Brauli雟ka
Naczelnik Wydzia逝 Rolnictwa, Le郾ictwa
i Ochrony 字odowiska

© Starostwo Powiatowe w P這雟ku
ul. P這cka 39, 09-100 P這雟k
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obs逝ga os鏏 pos逝guj帷ych si polskim j瞛ykiem migowym lub systemem j瞛ykowo-migowym

Polityka plik闚 cookies