Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wszczęte, na wniosek Zakładu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Płońsku z/s w Skarżynie ul. Aleja Lipowa 6 09-100 Płońsk

(Zam: 18.01.2017 r., godz. 09.27)
RŚ.6341.94.2016 Płońsk, dnia 17.01.2017 r

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 22.12.2016 r zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Płońsku z/s w Skarżynie ul. Aleja Lipowa 6 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków do dopływu ze Skarżyna, 2 wylotami kanalizacyjnymi: wylotem Nr 1 - ścieków po oczyszczeniu w 2 rowach cyrkulacyjnych, wylotem Nr 2 - ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody (SUW) oraz wód opadowych lub roztopowych.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 322, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 – 16.00.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Ponadto, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przedłużenie terminu jest spowodowane koniecznością należytego wyjaśnienia stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, uzupełnienia materiału dowodowego oraz zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu poprzez umożliwienie zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i żądań.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 24.02.2017 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-24

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies