Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

(Zam: 00.00.0000 r., godz. 00.00)
RŚ. 6224- 21/2010-4 Płońsk, dnia 07.02.2011r.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20.12.2010r. zostało wszczęte, na wniosek strony, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla: GREEN FACTORY, Artur Rytel, Zdunowo 48, 09-142 Załuski, na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu rurociągu kanalizacyjnego transportującego oczyszczone ścieki z zakładowej oczyszczalni ścieków, należącej do GREEN FACTORY, Artur Rytel, Zdunowo 48, 09-142 Załuski do rowu melioracyjnego R-A na terenie działki nr ewid. 20 w m. Zdunowo gm. Załuski, powiat płoński woj. mazowieckie

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244 w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Sprawę prowadzi: Jarosław Rusztejko, tel. (23) 663-24-18.


Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies