„Kochasz dzieci nie pal śmieci”

28 listopada rozstrzygnięto ogłoszony przez Starostę Płońskiego konkurs na „mem” i krótką formę filmową o tematyce ekologicznej, pt. „Kochasz dzieci nie pal śmieci”.

Ilustracja do artykułu Magdalena_Wożniak_zs1Płońsk_kl.IITMG(konkurs).jpg

Obejrzyj nagrodzone prace na https://www.youtube.com/watch?v=JaC-9mwPn9E&feature=youtu.be

.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace powinny odnosić się do szeroko rozumianej ochrony powietrza i walki ze smogiem.

Na konkurs wpłynęło łącznie 16 prac,  w tym w kategorii film - 7 prac i w kategorii "mem"- 9 prac. 

Jury w składzie: przewodnicząca – Anna Dumińska-Kierska – wicestarosta, z-ca przewodniczącej – Alina Braulińska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego  oraz członkowie: Anna Goliasz, Paweł Dychto i Jarosław Rusztejko – przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płońsku, Alicja Fober – członek Fundacji Ekologicznej „Arka” z Bielska Białej oraz Elżbieta Wiśniewska i Igor Pawlak – przedstawiciele Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, podczas oceny prac uwzględniło następujące aspekty:

a) prawidłowość znajomości i zrozumienia problematyki niskiej emisyjności i smogu

b) pracochłonność w wykonaniu prac, pomysłowość i autorskie podejście

c) możliwość wykorzystania prac w kampanii społecznej na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie szkodliwości palenia śmieci i smogu dla zdrowia.

Komisja postanowiła, że:

- w kategorii FILM przyznaje:

a) nagrodę Piotrowi Janiszewskiemu kl. II TIE ZS Nr 2 w Płońsku,

b) wyróżnienie za utwór muzyczny w wykonaniu Fatmy Oukal, Weroniki Milewskiej i Dominiki Ostrowskiej z kl. II B Z S w Raciążu,

- w kategorii MEM przyznaje:

a) wyróżnienie dla Magdaleny Woźniak II TMG z ZS Nr 1,

b) wyróżnienie dla Marii Kępczyńskiej i Magdaleny Obrębskiej II TMG z ZS Nr 1 w Płońsku.

Nagrody - sprzęt elektroniczny w postaci głośnika i słuchawek bezprzewodowych oraz tabletu ufundowało Starostwo Powiatowe w Płońsku. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w kampanii społecznej, która będzie zorganizowana na terenie naszego powiatu.

Powrót na początek strony