„Wspólna sprawa” – projekt LGD – Przyjazne Mazowsze znalazł się wśród wybranych

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej opublikował listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Ilustracja do artykułu 0x0LGD.jpg

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej opublikował  listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Projekt opracowany przez pracowników LGD – Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa” znalazł się wśród wybranych. Kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

 Partnerem projektu jest gmina Płońsk.

 Celem naszego projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych w powiecie płońskim poprzez realizację wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. Stawiamy na inwencję i kreatywność mieszkańców, współpracę oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa. W ramach projektu zostanie przeprowadzony konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” skierowany do osób fizycznych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z powiatu płońskiego. Będzie to konkurs grantowy polegający na przekazaniu dotacji wybranym grantobiorcom. Przewidujemy 10 grantów po 5 tys. zł. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu.

Zakres działań naszego przedsięwzięcia obejmuje: spotkania informacyjno szkoleniowe, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na wybór projektów, warsztaty dla projektodawców dotyczące wdrażania projektów, poznania Modelu współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz wypracowania założeń do lokalnego modelu współpracy, realizację wybranych inicjatyw, zebranie doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji na temat metod i narzędzi współpracy, prezentacje i upowszechnienie efektów projektu podczas konferencji.

Już w maju br. planujemy spotkania informacyjne w gminach a w czerwcu ogłosimy konkurs grantowy. Szczegółowe informacje będą dostępne na naszej stronie internetowej, przekazane za pośrednictwem lokalnej prasy oraz wysłane do gmin i organizacji pozarządowych z prośbą o rozpowszechnienie informacji.

Opracowała: Danuta Kucińska

  

 

 

 

Powrót na początek strony