180 tys. złotych dla Powiatu Płońskiego na profilaktykę kobiet

Projekt bez nazwy.jpg

Powiat Płoński otrzymał po 90 tys. zł dofinansowania na dwa zadania dot. profilaktyki kobiet, tj. "Kobieto! - Twoje zdrowie w Twoich rękach" oraz "Kobieta zdrowa - kobieta szczęśliwa!".

W podpisywaniu umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego udział wzięli Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński, Wicestarosta Płoński Krzysztof Wrzesiński oraz Skarbnik Powiatu Anetta Klimkiewicz.

Zadania "Kobieto! - Twoje zdrowie w Twoich rękach" oraz "Kobieta zdrowa - kobieta szczęśliwa!" są współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety 2023”.

Powrót na początek strony