31 marca upływa termin opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa!

Starosta Płoński przypomina o obowiązku wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ilustracja do artykułu budynek starostwa.jpg

Ww. należności należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Płońsku nr  58 8230 0007 0013 2307 2000 0006  w terminie do dnia 31 marca 2018r.

Powrót na początek strony