Będzie rondo na ul. Żołnierzy Wyklętych

10 maja o g. 14.30 w płońskim starostwie podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3080W (ul. Sienkiewicza) z drogą gminną Nr 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych)”

Ilustracja do artykułu IMG_7887.JPG

10 maja o g. 14.30 w płońskim starostwie podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3080W (ul. Sienkiewicza) z drogą gminną Nr 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych)” za kwotę brutto 543 064,31 zł pomiędzy Powiatem Płońskim reprezentowanym przez - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku a Przedsiębiorstwem Transportowo - Handlowym  WAPNOPOL Adam Nowakowski.

 

Roboty realizowane w ramach przebudowy skrzyżowania będą obejmowały:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna),

- wykonanie wyspy środkowej ronda,

- wykonanie krawężników kamiennych ograniczających wyspę ronda,

- regulację istniejących krawężników betonowych,

- wykonanie chodnika i wyspy azylu z kostki brukowej betonowej,

- montaż jednego aluminiowego masztu oświetleniowego wraz z pięcioramiennym   
  wysięgnikiem i oprawami oświetleniowymi,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- regulację pionowych studzienek kratek ściekowych ulicznych oraz włazów kanałowych.

Koszt realizacji umowy wynosi 543 064,31 zł, natomiast koszt całego zadania to ok. 600 tys. złotych, w tym dofinansowanie z Gminy Miasto Płońsk - 297 500,00 zł.  

 Termin realizacji inwestycji – do dnia 30 czerwca 2017 r.

W związku z budową ronda przepraszamy za utrudnienia komunikacyjne. W najbliższym możliwym czasie poinformujemy o zmianach w organizacji ruchu.

Powrót na początek strony