Debata Pierwszy Sygnał

Navy Yellow Modern Business Conference Facebook Post(2).png

Debata Pierwszy Sygnał

Wg. danych Polskiej Agencji Prasowej w 2022 r. zanotowano łącznie 2031 prób samobójczych dzieci i młodzieży. 150 zakończyło się zgonem. Najmłodsze z osób, które podjęły się próby miały między 7 a 12 lat…

W ostatnich latach obserwuje się rosnącą liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Czy szybka reakcja najbliższego otoczenia jest rozwiązaniem na ten problem? Czy dzieci poza zwykłą potrzebą „wygadania się” nie mają nam do przekazania jakiejś niepokojącej informacji? Jak zauważyć „pierwszy sygnał”? Czy zawsze myśli samobójcze są powikłaniami depresji?

Jeśli jesteś rodzicem, nauczycielem, pedagogiem, osobą bezpośrednio współpracującą z dziećmi lub młodzieżą - weź udział w Debacie Pierwszy Sygnał.

Prelegentami spotkania będą specjaliści:

Iwona Witulska – Przyczyny prób samobójczych w ujęciu socjologiczno–pedagogicznym,

Michał Symonowicz – Styl życia nastolatków i relacje międzyludzkie, a samobójstwa.

O tym wszystkim już 18 marca o godz. 10.00. Do zobaczenia!

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Płońsku, Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, Stowarzyszenie Poobronne Centrum Edukacji Wataha, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku.

Powrót na początek strony