Gościnne podpisywanie umów

WFOŚiGW w Warszawie oraz samorządy z powiatu płońskiego i sierpeckiego spotkały się dziś w Starostwie, żeby podpisać umowy na realizację projektów modernizacji oświetlenia i wymiany źródeł ciepła, zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody oraz usuwania azbestu.

IMG_6392.JPG
Gości przywitaliśmy najsmaczniejszymi truskawkami, bo z powiatu płońskiego. Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na to, że prawie połowa truskawek na Mazowszu pochodzi z pól z naszego powiatu, a w skali krajowej jest to 1/5 upraw tego owocu.
Powiat Płoński podpisał dziś dwie umowy – 300 tys. zł na modernizację oświetlenia w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu oraz 30 tys. zł na EKOlogiczny piknik rodzinny.
Umowy z samorządami, w obecności wiceministra Macieja Wąsika, podpisywał prezes WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka. WFOŚiGW przeznaczy na realizację 42 projektów łącznie 2.901.182,39 zł.
Powrót na początek strony