Informacja Biura Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych działające w ramach Wydziału Ogólno-Administracyjnego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płońsku jest miejscem, do którego można zgłaszać przypadkowo znalezione rzeczy a także udać się w poszukiwaniu zaginionych.

Ilustracja do artykułu B I U R O     R Z E C Z Y     Z N A L E Z I O N Y C H_01.jpg

Biuro Rzeczy Znalezionych działające w ramach Wydziału Ogólno-Administracyjnego i Promocji  Starostwa Powiatowego w Płońsku  jest miejscem, do którego można zgłaszać przypadkowo znalezione rzeczy a także udać się w poszukiwaniu zaginionych. Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie powiatu płońskiego lub znalezione przez osoby posiadające miejsce zamieszkania na tym terenie.

W Biurze Rzeczy Znalezionych znajdują się następujące przedmioty:

- 8 rowerów             

- 7 telefonów komórkowych

- 2 szt. kluczyków od pojazdu marki OPEL

- 3 portfele

- 1 laptop

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu jej odebrania muszą określić jaką rzecz zagubiono, wskazać miejsce, czas i  okoliczności potencjalnego zagubienia, jak najdokładniej opisać przedmiot, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne  oraz przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy, np. dowód zakupu przedmiotu (paragon, faktura), wyciąg z rachunku, z którego dokonano płatności, kartę gwarancyjną, numery seryjne, własne oznaczenia, zdjęcia zaginionych rzeczy, z których można wywnioskować, że należą one do danej osoby itp.

Powrót na początek strony