Kolejna umowa Powiatu Płońskiego z NGO podpisana!

Koło Gospodyń Wiejskich w Bońkach otrzymało dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Z igłą i nitką na ludowo”.

IMG_3310.JPG

Przy podpisaniu umowy dnia 4 grudnia br. byli: Elżbieta Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego, Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński, Główny Specjalista do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Ornarowicz oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich  w Bońkach: Pani Urszula Sobecka, Pani Beata Pozorek i Pani Małgorzata Brzozowska.

Zarząd Powiatu Płońskiego przyznał Kołu dotację w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadania publicznego w wysokości 5 000,00 złotych z zakresu kultywowania tradycji i wspieranie rozwoju kultury regionalnej, podtrzymywanie tradycji regionalnych, kultury ludowej, w tym promocja kuchni tradycyjnej oraz wyrobów lokalnych i tradycyjnych poprzez organizację warsztatów, konferencji i konkursów .

Powrót na początek strony