Koniunktura w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Slajder_AK_R.png

Do 31 stycznia br., na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny prowadzi Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).

 

Celem badania jest dostarczenie informacji o tym, jak rolnicy oceniają koniunkturę w minionym półroczu, oceniają bieżącą oraz prognozują koniunkturę w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2024 r. Dodatkowo, w tej edycji badania zostanie przeprowadzony pilotaż dotyczący cez zakupu i dzierżawy gruntów.

 

Więcej szczegółów na temat tej inicjatywy dostępnych jest na stronie GUS (link: https://zielonagora.stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-ankieta-koniunktury-w-gospodarstwie-rolnym-12-31-01-2024-r-,715,1.html

Powrót na początek strony