Konkurs Kancelarii Prezesa Rady Ministrów związany z Europejskim Rokiem Młodzieży

Do 20 kwietnia 2023 r. zgłoś swoją kandydaturę w konkursie na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży”.

Bez nazwy.png

Cel konkursu

Celem konkursu na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży” jest wyróżnienie 16 młodych osób, które wykazują się szczególną aktywnością w zakresie:

- współdziałania z organizacjami pozarządowymi, samorządami szkolnymi, samorządami studenckimi, samorządami lokalnymi, które są zaangażowane w działania wspierające młodzież i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, oraz

- inicjatyw związanych z Europejskim Rokiem Młodzieży.

 

Warunki udziału

W konkursie mogą wziąć udział osoby od 15 do 26 roku życia.

Jeśli jesteś osobą poniżej 18 roku życia – koniecznie załącz zgodę Rodzica. Znajdziesz ją w Regulaminie Konkursu.

Uczestnik Konkursu samodzielnie zgłasza swoją kandydaturę.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Jak wziąć udział w Konkursie?

  1. Zapoznaj się z Regulaminem.
  2. Wypełnij Formularz zgłoszenia.
  3. Sprawdź Formularz – upewnij się, że wypełniłeś wszystkie wymagane pola.
  4. Wypełniony Formularz zgłoszenia prześlij elektronicznie do20 kwietnia 2023 r. na adres EYY2022@kprm.gov.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59.

 

Nagrody

  • Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową otrzyma:
  • tytuł „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży” wraz z dyplomem,
  • nagrodę rzeczową,
  • zwrot kosztów dojazdu na „Ogólnopolską Konferencję dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne”. Szczegółowe informacje na temat zwrotów kosztów dojazdu prześlemy Laureatom Konkursu po jego rozstrzygnięciu
  • członkostwo w grupie roboczej, która zajmować się będzie zagadnieniami dotyczącymi młodych ludzi.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie, na Ogólnopolskiej Konferencji dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres EYY2022@kprm.gov.pl 

Powrót na początek strony