Konkurs literacki pn. „Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza” rozstrzygnięty.

4 maja rozstrzygnięto regionalny konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego pn. „Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Ilustracja do artykułu zdjęcie 5726(2).jpeg

Rozstrzygnięto regionalny konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego pn. „Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

 

W dniu 04 maja 2017 r., w Starostwie Powiatowym w Płońsku Komisja konkursowa pod przewodnictwem Anny Dumińskiej-Kierskiej, Wicestarosty Płońskiego, dokonała wspólnego omówienia ocenionych prac i wyłonienia zwycięzców konkursu.

Pracą konkursową był esej związany z tematem konkursu. Mógł on dotyczyć zarówno twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,  jak również jego działalności publicznej i roli na dworze króla Władysława IV.

Celem niniejszego  konkursu była, przede wszystkim, popularyzacja życia i twórczości M. K. Sarbiewskiego, upowszechnianie i pogłębianie  wiedzy o literaturze polskiej, ale również doskonalenie języka ojczystego poprzez własny proces twórczy oraz upowszechnianie wiedzy historycznej

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Monika Jakubowska  (Liceum Ogólnokształcącego im. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Raciążu),

II miejsce – Dominika Widecka  (Liceum Ogólnokształcącego im. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Raciążu),

III miejsce – Julia Mastalerz (Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku).

Komisja przyznała również wyróżnienie dla Karoliny Ambroziak (Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku).

Nagrody laureatom zostały wręczone przez Starostę Płońskiego i Wicestarostę 14 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Sarbiewie podczas XII Festiwalu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

Powrót na początek strony