Konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną w 2018r. ogłoszony

Do 7 grudnia 2017r.organizacje pozarządowe mogą składać oferty na konkurs z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.

Ilustracja do artykułu winieta pomoc_prawna.jpg

 

Do 7 grudnia 2017r.organizacje pozarządowe mogą  składać oferty na konkurs z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.W Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, w kancelarii ogólnej (II piętro, pokój nr 316) można składać oferty na konkurs z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. Konkurs ogłosił Zarząd Powiatu Płońskiego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie będzie realizowane w 2 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Mieście i w Naruszewie. Okres realizacji zadania obejmuje czas od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ogólno-Administracyjnym i Promocji starostwa w pok. 313, tel. (23) 663 24 45. Cała treść ogłoszenia znajduje się w aktualnościach na stronie internetowej powiatu oraz w zakładce organizacje pozarządowe, na BIP-ie powiatu a także wywieszona na tablicach ogłoszeń w starostwie.

Powrót na początek strony