LXXI sesja Rady Powiatu Płońskiego

Dnia 1 sierpnia 2023 roku (wtorek) o godz.11:00 w Dworku Sienkiewiczówka (ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk) odbędzie się LXXI sesja Rady Powiatu Płońskiego.

SESJA.jpg

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wystąpienie okolicznościowe Starosty Płońskiego oraz Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
  3. Wystąpienie historyczne Pana Jacka Malickiego.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego 100 – lecia powołania przez Sejmik Płoński pierwszego w Polsce Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem na Mazowszu.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
  7. Oświadczenia radnych.
  8. Zamknięcie sesji.           
Powrót na początek strony