LXXIII sesja Rady Powiatu Płońskiego

Dnia 30 sierpnia 2023 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325) odbędzie się LXXIII sesja Rady Powiatu Płońskiego.

0x0.jpg

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Informuję, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z LXIX, LXX, LXXI i LXXII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Płońskiemu zgodnie z algorytmem na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.
 9. Przyjęcie informacji na temat: „Osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Płoński w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023”.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Płońsku wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za pierwsze półrocze 2023r.
 11. Oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.
Powrót na początek strony