LXXV sesja Rady Powiatu Płońskiego

Dnia 25 października 2023 roku (ŚRODA) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325).

0x0-1.jpg

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Informuję, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Płońskiego na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Płońskiego na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Pana Z. B. zgodnie z właściwością.
 8. Przyjęcie informacji na temat „Dostępność i realizacja usług zdrowotnych w specjalistycznej opiece zdrowotnej świadczonych dla mieszkańców Powiatu Płońskiego przez podmioty lecznicze”.
 9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Płońskim w 2023 roku.
 11. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w roku 2023. 
 12. Przyjęcie informacji o aktualnym stanie organizacyjnego przygotowania oraz funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu płońskiego.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.      
Powrót na początek strony