LXXVI sesja Rady Powiatu Płońskiego

Dnia 27 listopada 2023 roku (PONIEDZIAŁEK) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325).

sesja.jpg

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Informuję, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat na rok 2024 za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.
 9. Przyjęcie informacji o opiece lekarskiej i pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania.
 10. Przyjęcie informacji na temat inwestycji zrealizowanych lub w trakcie realizacji w 2023 roku oraz planowanych do realizacji w 2024 roku.
 11. Oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.             
Powrót na początek strony