LXXVII sesja Rady Powiatu Płońskiego

Dnia 15 grudnia 2023 roku (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325).

1620x108000.jpg

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Informuję, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Płońskiego na 2024
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Płońskiego na 2024
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Karolinowie.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2021-2024 za 2023 rok”.
 11. Oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.
Powrót na początek strony