LXXX sesja Rady Powiatu Płońskiego

Dnia 28 lutego 2024 roku (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325).

1620x108000.jpg

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Informuję, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie informacji na temat przeprowadzenia audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
 6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płoński w roku 2023.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku przy CARITAS Diecezji Płockiej za rok 2023.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w tym zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2023 roku.
 9. Przyjęcie sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2023 rok.
 10. Oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Powrót na początek strony