LXXXII sesja Rady Powiatu Płońskiego

Dnia 24 kwietnia 2024 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325).

1620x108000.jpg

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Informuję, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LXXXI sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie „Raportu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Płońskiego w 2023 roku”.
 6. Przyjęcie informacji na temat: „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Płońskim za 2023 rok”. 
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku za 2023 rok. 
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku za rok 2023. 
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie za rok 2023.
 10. Oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.
Powrót na początek strony