Nabór do szkół ponadpodstawowych

Informacja dotycząca naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat płoński na rok 2020/2021

Ilustracja do artykułu inf. o naborze.jpg

 

Szanowni Państwo
Rodzice i uczniowie klas VIII szkół podstawowych

    W związku ze stanem epidemii wynikającej z zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 nasza rzeczywistość jest całkowicie odmienna od dotychczas nam znanej.

    Szczególnie dotyczy to uczniów wszystkich typów szkół.
 Są jednak uczniowie, których sytuacja ta dotknęła w szczególny sposób. Do tej grupy należycie Wy, ósmoklasiści.

    W związku z decyzjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 zmianie uległy między innymi terminy egzaminu ósmoklasisty. To z kolei ma wpływ na daty rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

    Gdy to nastąpi niezwłocznie uruchomimy niezbędne procedury naboru do szkół prowadzonych przez powiat Płoński i podamy Wam tę informację.

    Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Płońskim będzie prowadzona poprzez system elektroniczny. Nabór wspomagany takim systemem daje kandydatowi znacznie większy komfort przy wyborze szkoły i oczekiwaniu na wyniki przyjęć.

    Już dziś warto „odwiedzić” serwis internetowy https://nabor.pcss.pl/plonsk - „SZKOŁY PONADPODSTAWOWE”, który dostarczy informacji o wszystkich szkołach ponadpodstawowych Powiatu Płońskiego uczestniczących we wspólnym naborze i ich ofercie. W najbliższym czasie serwis zostanie uzupełniony o informacje o kryteriach i sposobie punktacji, o formularz wniosku o przyjęcie do szkoły oraz praktyczny Poradnik kandydata, gdzie „krok po kroku” omówione są czynności kandydata aplikującego do szkoły. Po podaniu harmonogramu rekrutacji przez MEN Poradnik zostanie uzupełniony o te informacje.
Rok obecny różni się od poprzednich również tym, że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Płońskiego, zniesiony został limit trzech szkół, do których aplikować może kandydat. Zatem na rok 2020/2021 będzie możliwe złożenie wniosku do wszystkich szkół objętych elektronicznym naborem. Dzięki temu kandydat może zwiększyć swoje szanse uzyskania miejsca w jednej z naszych szkół.
    Zapraszamy serdecznie do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Płoński. Zaglądajcie na strony i profile szkół, które prowadzą dla Was wirtualne dni otwarte i kampanie informacyjne.

Elżbieta Wiśniewska
Starosta Powiatu Płońskiego

Powrót na początek strony