Nowoczesne ekopracownie w CKZ i w ZS nr 2

3.JPG
Jak wygląda pszczoła, kukurydza czy kropla krwi pod mikroskopem? Jak zbudowany jest generator turbiny wiatrowej? Jak działa ogniwo paliwowe, moduły fotowoltaiczne czy pompa ciepła. Od dziś tajniki z zakresu biologii oraz odnawialnych źródeł energii nie będą wyjaśniane jedynie w podręcznikach.I tak Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku od dziś posiada pracownię na temat odzyskiwalnych źródeł energii, a w niej:
  •  sprzęt dot. stanowiska dydaktycznego - ogniwo paliwowe – stanowisko demonstracyjne,
  •  sprzęt dot. stanowiska dydaktycznego,
  •  pompa ciepła,
  •  stanowisko demonstracyjne,
  •  sprzęt dot. stanowiska dydaktycznego,
  •  badanie generatora turbiny wiatrowej,
  •  sprzęt dot. stanowiska dydaktycznego,
  •  minielektrownia słoneczna,
  •  badanie charakterystyk ogniw fotowoltaicznych,
  •  drukarka 3D.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku zdobywać będą wiedzę w pracowni przedmiotów przyrodniczych z zakresu biologii, chemii i geografii. Pracownia wyposażona jest w mikroskopy, lupy, pomoce dydaktyczne ( zestawy badawcze i doświadczalne) oraz preparaty badawcze i narzędzia laboratoryjne. Do pracowni zostały zakupione również meble, m.in. ławki i krzesła szkolne dla uczniów.
Obie pracownie powstały dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 118 790,00 zł, w sumie kosztowały ponad 130 tys. zł
To bardzo dobrze wydane pieniądze!

 

Powrót na początek strony