Nowy dokument tożsamości – mDowód!

To nowy elektroniczny dokument tożsamości ważny w Polsce. mDowód nie jest cyfrową wersją dowodu osobistego!

Przechwytywanie.PNG

 

Od 14 lipca 2023r. możemy korzystać z aplikacji mObywatel!

Głównym dokumentem w aplikacji mObywatel jest cyfrowy dokument tożsamości mObywatel (mDowód). Zawierał dane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL.

Dokument ten pozwala potwierdzić tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel:
- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron,
- w każdym przypadku, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego.

Z mDowodem załatwimy sprawy i potwierdzimy swoją tożsamość w urzędach. Od 1 września 2023 r. również instytucje finansowe zobowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozpoczną honorowanie nowego dokumentu. Natomiast nie będzie go można użyć w dwóch sytuacjach:
- w procesie wydawania dowodu osobistego (art. 34, pkt 5 ustawy),
- podczas przekraczania granicy Polski (art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy).

Weryfikacja dokumentu mDowód

Wszystkie dokumenty elektroniczne udostępnione w aplikacji mObywatel mają zaawansowaną pieczęć elektroniczną. Pozwala to na potwierdzenie ważności, integralności,
autentyczności i pochodzenia tych dokumentów. Weryfikację autentyczności tych dokumentów zapewniają też elementy prezentacyjne tych dokumentów.

Dokument mDowód będzie można zweryfikować za pomocą metody wizualnej, funkcjonalnej i kryptograficznej. To osoba weryfikująca decyduje, z której z nich skorzysta.

Weryfikacja wizualna będzie podobna do sprawdzenia tradycyjnych dokumentów. Osoba weryfikująca będzie mogła sprawdzić następujące elementy mDowodu:
1. fotografię,
2. hologram, który zmienia barwę przy poruszaniu smartfonem,
3. datę ostatniej aktualizacji danych,
4. zegar pokazujący aktualną datę i godzinę,
5. elementy dynamiczne, czyli ruchomy element graficzny prezentujący biało-czerwoną flagę,
6. grafiki tła umieszczonego za danymi osobowymi.

Jeśli podczas wykorzystania tej metody osoba weryfikująca będzie miała wątpliwości dotyczące autentyczności dokumentu, możliwe jest skorzystanie z metody funkcjonalnej. Polega ona na okazaniu przez posiadacza aplikacji dowolnej funkcjonalności aplikacji (np. wyświetlenie certyfikatu) lub uruchomieniu określonej funkcji (np. przekazania danych).

W ramach rozwoju aplikacji uproszczony został proces weryfikacji dokumentu metodą kryptograficzną. Jest ona realizowana przez funkcję weryfikatora w aplikacji mobilnej (por.
art. 19 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy) i nie będzie już potrzebna do tego aplikacja mWeryfikator. Osoba weryfikująca będzie musiała mieć urządzenie mobilne z nową wersją aplikacji
mObywatel, ale do skorzystania z funkcjonalności nie będzie niezbędna rejestracja i logowanie do aplikacji. W procesie weryfikacji będzie walidowana zarówno ważność
certyfikatu, jak również samego dokumentu.

Aplikacja mObywatel poddawana jest też cyklicznym testom bezpieczeństwa.


Jeśli obywatel straci telefon z zainstalowaną aplikacją mObywatel, będzie mógł unieważnić
certyfikat przez całodobową infolinię (numer +48 42 253 54 74).

Powrót na początek strony