Obowiązek ochrony znaków granicznych przy drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa Rejon Płońsk przypomina właścicielom nieruchomości przyległych do dróg krajowych o obowiązku ochrony znaków granicznych pasa drogowego.

Ilustracja do artykułu Dok2_01.jpg

Pasy drogowe zostały utrwalone i oznaczone żółtymi znakami - słupkami betonowymi. Powyższe znaki służą ochronie pasa drogowego i jednocześnie określają granice własności dla działek przyległych do drogi.

Samowolne usuwanie lub niszczenie znaków geodezyjnych jest niezgodne z prawem i podlegają karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Powrót na początek strony