Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

przypomnienie.png

Płońsk, dnia 17 stycznia 2024 r.

 

 

 

NGO.525.2.2024

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: ,,Zdrowo i na sportowo! - organizacja turnieju piłki nożnej”.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 1547 /2024 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego ,,BŁĘKITNI” Raciąż;  09-140 Raciąż, ul. Sportowa 1; miejscowość: Raciąż na wsparcie realizacji zadania publicznego, złożonej 9 stycznia 2024 r.  z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bez uwag, przyznano dotację w wysokości: 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,Zdrowo i na sportowo! - organizacja turnieju piłki nożnej” z zakresu zadania publicznego organizacji imprez, festynów, pikników i zawodów sportowych promujących aktywność fizyczną o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu płońskiego.

 

 

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

Powrót na początek strony