Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

komunikat Powiat Płoński.png

Płońsk, dnia 17 stycznia 2024 r.

 

 

 

 

NGO.525.1.2024

 

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: ,,Futsalowe Mistrzostwa Powiatu Płońskiego”

Zgodnie z Uchwałą Nr 1546/2024 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Graj z Krystianem” z siedzibą w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Grunwaldzka 56/2; miejscowość: Płońsk na wsparcie realizacji zadania publicznego, złożonej 9 stycznia 2024 r.  z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bez uwag, przyznano dotację w wysokości: 5 500,00 złotych (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,Futsalowe Mistrzostwa Powiatu Płońskiego” z zakresu rodzaju zadania publicznego: Organizacja imprez, zajęć, obozów i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży szkolnej i/lub dorosłych.

 

 

 

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

Powrót na początek strony