Otwarcie budynku E

Remont, modernizacja i rozbudowa budynku rehabilitacji i reumatologii Szpitala w Płońsku dobiegł końca. Chociaż pierwsi pacjenci pojawili się w budynku E już w listopadzie, a to właśnie 6 grudnia, budynek został oficjalnie zaprezentowany i oddany już w całości pacjentom.

„W bardzo krótkim czasie wykonana została inwestycja, o której mówiło się długo, przede wszystkim o tym, że trzeba ją zrobić (…) obecny zarząd, któremu przewodniczę, uznał, że czas najwyższy zająć się tym tematem i zmierzyć z koniecznym remontem” - tak, w swoim przemówieniu, informowała zgromadzonych na otwarciu gości Elżbieta Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego, dodając również życzenia by ten budynek służył mieszkańcom powiatu, a szpitalowi przynosił zysk oraz dziękując w sposób szczególny członkom zarządu i radnym, którzy zrozumieli powagę sytuacji i przeznaczyli na tę inwestycję dużo większe środki, niż pierwotnie zakładano.
  • Łączna wartość inwestycji: 24.054.494,24 zł,
  • Ponad 8,5 mln zł dotacja z Powiatu Płońskiego,
  • Prawie 3,5 mln zł środki przyznane Umową z Województwem Mazowieckim w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku
  • 8 mln zł kredyt zaciągnięty przez SPZZOZ w Banku Spółdzielczym przy poręczeniu Powiatu Płońskiego,
  • 4 mln zł Pożyczka z Powiatu Płońskiego.
Dodatkowo Powiat Płoński pozyskał ponad 6 mln z rządowego programu inwestycji strategicznych na wyposażenie do budynku E. Dopiero po zakupie wyposażenia i sprzętu medycznego będzie można powiedzieć, że inwestycja jest już zakończona.

 

Powrót na początek strony