Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem GrajzKrystianem

DSC_0796.JPG

Umowa została podpisana przez Elżbietę Wiśniewską Starostę Powiatu Płońskiego, Krzysztofa Wrzesińskiego Wicestarostę Powiatu Płońskiego oraz przedstawicielami Stowarzyszenia na wsparcie w kwocie 4.000 zł realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Orlikowe Mistrzostwa Powiatu Płońskiego". Z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez, festynów, pikników i zawodów sportowych, promujących aktywność fizyczną o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, służącym promocji powiatu płońskiego.

Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Płońskiego.

Powrót na początek strony