Pomoc dla rodziców i opiekunów dziecka z niepełnosprawnością

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim został opracowany „Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością”, skierowany do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka u którego w wyniku badań prenatalnych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażając jego życiu lub zdrowiu.

Ilustracja do artykułu logo pomoc rodz. niepełn..jpg

Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim został opracowany „Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością”, skierowany do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka u którego w wyniku badań prenatalnych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażając jego życiu lub zdrowiu. Opracowanie powstało dzięki współpracy z konsultantami wojewódzkimi oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Chcąc ułatwić zainteresowanym dotarcie do właściwych podmiotów i instytucji działających na terenie województwa, zamieszczono w opracowaniu informacje dotyczące specjalistycznej opieki medycznej, wsparcia psychologicznego, pomocy socjalnej, zasad orzekania o niepełnosprawności, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji.

Informator dostępny jest na stronie internetowej www.mazowieckie.pl (zakładka Dla Klienta, Zdrowie/Opieka nad matką i dzieckiem) oraz do pobrania poniżej.

 

 

Powrót na początek strony