Ponad 2,5 miliona złotych dla Powiatu Płońskiego

Powiat Płoński pozyskał dofinansowanie w wysokości 2.719.778,26 zł na budowę pierwszego w powiecie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

""

 

Obiekt o powierzchni całkowitej 496,62 m² utworzony zostanie w Karolinowie i zapewniał będzie pobyt 20 osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym 18 osobom na pobyt dzienny i 2 osobom na pobyt całodobowy.

Centrum będzie uniwersalne, każda osoba niepełnosprawna będzie miała możliwość skorzystania z jego usług, zarówno osoby niepełnosprawne intelektualnie, jak i ruchowo. Działalność Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego będzie nastawiona na umożliwianie uczestnikom samodzielnego i indywidualnego podejmowania przez nich decyzji o formie i możliwości spędzania czasu w nim. Centrum będzie oferowało różnorodne formy wsparcia uczestników poprzez zaproponowanie szerokiego zakresu rozwiązań i form spędzania wolnego czasu. Zakup różnorodnego wyposażenie będzie umożliwiał rozwój indywidualnych pasji i zainteresowań.

W zaplanowanym do utworzenia Centrum znajdowały się będą zarówno pomieszczenia przeznaczone na pobyt całodobowy jak i pomieszczenia przeznaczone na pobyt.

Wspólne pomieszczenia, w których gromadzić się będą uczestnicy mają na celu głównie integrację. Ponadto planowane do utworzenia sale pozwolą uczestnikom na rozwój pasji i zainteresowań. Zaznajomienie się z codziennymi czynnościami życiowymi oraz formami spędzania wolnego czasu. Ponadto ważnym miejscem w planowanym do utworzenia  centrum będzie kuchnia, która to poza miejscem przygotowania wspólnie posiłków stanie się miejscem integracji uczestników.

W ramach Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego planuje się przygotowywanie 3 posiłków dla uczestników pobytu dziennego, a także 5 posiłków dla uczestników pobytu całodobowego.

W centrum uczestnicy otrzymają pomoc w zakresie:

- podtrzymywania i rozwijania umiejętności samodzielnego życia,

- podniesienia poziomu zaradności życiowej i sprawności psychofizycznej,

- przystosowania do funkcjonowania społecznego w środowisku.

- usamodzielnienia się w zakresie podstawowych umiejętności życiowych,

- przyuczenia do wykonywania prac z zakresu gospodarstwa domowego,

- nawiązania pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, poprawy funkcjonowania w rodzinie,

- aktywizacji, rozwijania inwencji, motywowania do działania i rozwoju, rozbudzania i podtrzymywania zdolności, zainteresowań,

- zwiększenia umiejętności manualnych, percepcyjnych i ruchowych,

- podniesienia poziomu aktywności fizycznej, psychicznej oraz twórczej,

- nabycia umiejętności zdrowego stylu życia oraz umiejętności niezbędnych w procesie leczenia,

- podniesienia kompetencji w zakresie życia z problemami zdrowotnymi, aktywizacji zawodowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych funkcjonowaniem domu.

Powrót na początek strony