Ponad 250 tys. zł na zdrowie psychicznie

IMG_0555.JPG

Artur Adamski Starosta Powiatu Płońskiego, Jacek Ryziński Wicestarosta Powiatu Płońskiego oraz Anetta Klimkiewicz Skarbnik Powiatu Płońskiego podpisali dziś umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację dwóch zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024" z dofinansowaniem o wartości o 200.000 zł.

Co w ramach projektu?

- promocja zdrowia i edukacji zdrowia psychicznego dostosowana do potrzeb różnych grup prowadzona w formie np.: poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych, warsztatów i szkoleń;

- profilaktyka zaburzeń psychicznych w tym: profilaktyka wypalenia zawodowego, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju;

- działania realizowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w zakresie prowadzenia edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzone w formie np.: porad i konsultacji, warsztatów, grup wsparcia, wykładów i prelekcji;

- szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe, organizacja grup wsparcia i superwizji dla psychologów zatrudnionych w szkołach powiatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Więcej na temat wydarzeń profilaktycznych już wkrótce!

Całkowita wartość zadania "#Self-care. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne": 126.500,00 zł, dofinansowanie: 100.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania "Szkoła pozytywnego myślenia – profilaktyka zdrowia psychicznego": 125.050,00 zł, dofinansowanie: 100.000,00 zł.

Powrót na początek strony