Postępy w inwestycjach drogowych

1 sierpnia Powiat Płoński podpisał umowy na dofinansowanie siedmiu projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Obecnie na drogach trwają roboty budowlane.

Ilustracja do artykułu remont ul. Płockiej.JPG

1 sierpnia 2017 roku Powiat Płoński podpisał z Województwem Mazowieckim umowy na dofinansowanie siedmiu projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 Transport drogowy. Pozyskane środki unijne przeznaczone są na  przebudowę siedmiu dróg powiatowych. Obecnie na drogach trwają roboty budowlane.

Na drodze Nr 3061W Baboszewo-Dzierzążnia-Kucice na odcinku od Kucic do Dzierzążni trwa wycinka drzew, wykonywane są poszerzenia pod nawierzchnię drogi oraz warstwa wyrównawcza i warstwa wiążąca.

Na drogach: Nr 3040 W Szpondowo – Strachowo – Poczernin, Nr 3052 W Wrońska – Omięciny – Joniec, Nr 3034 W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia trwają roboty przygotowawcze i prowadzona jest wycinka drzew.

Na drodze Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin została zakończona wycinka drzew oraz wykonano poszerzenia pod nawierzchnię drogi. Aktualnie na odcinku od Wierzbicy Szlacheckiej do Starczewa położona została warstwa wyrównawcza. Od miejscowości Starczewo do miejscowości Zbyszyno oraz od Zbyszyna do Korzybia ułożono warstwę wiążącą. Natomiast na odcinku od Korzybia do Arcelina wykonana została podbudowa z kruszywa. Sukcesywnie trwa na drodze budowa rowów i zjazdów.

W Płońsku na ul. Warszawskiej budowana jest kanalizacja deszczowa natomiast na ul. Płockiej kanalizacja deszczowa i chodniki.

Każda z powyższych inwestycji jest dofinansowana przez Gminę na terytorium której jest ona realizowana w następującej wysokości:

- Gmina Miasto Płońsk – 1 861 108,00 zł (Przebudowa drogi powiatowej Nr 3076 W – ul. Płockiej w Płońsku)

- Gmina Miasto Płońsk – 1 138 892,00 zł (Przebudowa drogi powiatowej Nr 3079 W – ul. Warszawskiej w Płońsku)

- Gmina Baboszewo – 898 987,00 zł ; Gmina Dzierzążnia – 840 871,00 zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 3061 W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice)

- Gmina Płońsk – 1 326 300,00 zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin)

- Gmina Baboszewo – 1 950 000,00 zł ; Gmina Dzierzążnia – 600 000,00 zł; Gmina Płońsk – 124 506,00 zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 3030 W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin)

- Gmina Sochocin -  1 171 582,00 zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia)

- Gmina Joniec 593 086,00 zł ; Gmina Załuski – 363 504,24 zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska – Omięciny – Joniec).

 

Powrót na początek strony