Projekt Cyfrowy Powiat

Obraz1.jpg

Powiat Płoński zrealizował działania w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Powiat Płoński w ramach realizacji projektu grantowego zrealizował działania w obszarze cyfryzacji biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych tj. zakupiono:

  • stacje robocze;
  • laptopy z oprogramowaniem systemowym;
  • serwery z oprogramowaniem systemowym dla jednostki organizacyjnej oraz starostwa;
  • oprogramowanie biurowe;
  • urządzenia wielofunkcyjne.

Ponadto zakupiono sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych (dostosowany do potrzeb) - serwery z oprogramowaniem systemowym dla jednostek organizacyjnych.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono działania w zakresie edukacji cyfrowej urzędników poprzez organizację szkolenia dla urzędników Starostwa Powiatowego w Płońsku w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Projekt grantowy przyczynił się również do realizacji działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez:

  • realizację usługi wdrożenia systemu do zbierania logów;
  • zakup tokenów do połączeń zdalnych;
  • podniesienie wersji obecnego oprogramowania antywirusowego;
  • przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Płońsku.

W ramach realizacji projektu grantowego Powiat Płoński przeprowadził działania w ramach czterech obszarów:

- Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych;

- Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb);

- Edukacja cyfrowej;

- Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Celem projektu grantowego, który udało się osiągnąć w ramach jego realizacji było zwiększenie potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom teleinformatycznym.

Powrót na początek strony