Projekt "Nasza Niepodległa 2023" Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk z dofinansowaniem Powiatu Płońskiego!

20231108_152111.jpg

Zarząd Powiatu Płońskiego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bez uwag, przyznał Jednostce dotację w wysokości: 10 000,00 złotych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu z podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

W ramach zadania Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk dnia 11 listopada w Płońsku odbędą się rekonstrukcje historyczno- patriotyczne i pokaz kawalerii

Umowa została podpisana przez Elżbietę Wiśniewską Starostę Powiatu Płońskiego, Krzysztofa Wrzesińskiego Wicestarostę Powiatu Płońskiego i przedstawiciela Jednostki Pana Sebastiana Milewskiego.

Przy podpisaniu umowy był również obecny Członek Zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adamski.


Zapraszamy już 11 listopada do Płońska na to wydarzenie i do wspólnego radosnego świętowania Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości!

Powrót na początek strony