Przesunięcie terminu skadania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykukłów spożywczych do jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego na rok 2024

Powrót na początek strony