Regulamin III edycji konkursu Mazowiecki Gentleman D. – zgłoszenia do 30 kwietnia 2024 r.

bbbbb.PNG

„Mazowiecki Gentleman D.” – konkurs organizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako promocja aktywnych, odważnych i ambitnych osób z niepełnosprawnościami, a także przełamywanie stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs jest autorskim uzupełnieniem dotychczasowych edycji przeznaczonych tylko dla kobiet i dziewczyn. W tym roku odbywa się po trzeci drugi.

Kandydatury można zgłaszać w kategoriach: „Dobry Start” – kategoria dla chłopców i mężczyzn w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego; „Kultura i Sztuka” – kategoria dla mężczyzn działających w obszarze kultury i sztuki; „Sport” – kategoria dla mężczyzn działających w obszarze sportu; „Życie Społeczne” – kategoria dla mężczyzn działających w organizacjach pozarządowych lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców lub przedsięwzięć społecznie użytecznych; „Życie Zawodowe” – kategoria dla mężczyzn pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych lub przedsięwzięć społecznie użytecznych, oraz „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – kategoria specjalna dla mężczyzn pełnosprawnych, podejmujących działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Kandydaci do konkursu mogą być zgłaszani m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, ale też organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, jak i przez osoby fizyczne z terenu województwa mazowieckiego.

Poniżej regulamin oraz wniosek.

Powrót na początek strony