Regulamin V edycji konkursu Mazowiecka Lady D. – zgłoszenia do 30 kwietnia 2024 r.

0x480.jpg

„Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek” – konkurs organizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako promocja aktywnych, odważnych i ambitnych osób z niepełnosprawnościami, a także przełamywanie stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku odbywa się piąta edycja konkursu na terenie województwa mazowieckiego. Pomysł zaczerpnięty jest z Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek – Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna), który na Śląsku zainicjował senator Marek Plura.

Kandydatury można zgłaszać w kategoriach: „Dobry Start” – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego; „Kultura i Sztuka” – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki; „Sport” – kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu; „Życie Społeczne” – kategoria dla kobiet działających w organizacjach pozarządowych lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców lub przedsięwzięć społecznie użytecznych; „Życie Zawodowe” – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych lub przedsięwzięć społecznie użytecznych, oraz „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – kategoria specjalna dla kobiet pełnosprawnych, podejmujących działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Kandydatki do konkursu mogą być zgłaszane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, ale też organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, jak i przez osoby fizyczne z terenu województwa mazowieckiego.

Poniżej regulamin oraz wniosek.


Powrót na początek strony