Szkolenie: Opłaty za korzystanie ze środowiska

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenie dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska”.

Zielony Ilustracja Ochrona Środowiska Plakat.png

Ideą spotkania jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr - BDO) i baza BDO. Trenerami prowadzącymi spotkanie będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.


Szkolenie odbędzie się 15.11.2023 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ul.Mleczarskiej 27, 06-400 Ciechanów.

Szkolenie jest bezpłatne!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl podpisanej (elektronicznie, pisemnie) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na szkolenie (prosimy o zaznaczeniem jednego, wybranego terminu szkolenia).

Program szkolenia:

 • 10.05-10.10 Powitanie uczestników, wprowadzenie do programu szkolenia.
 • 10.10-10.50 Opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych.
 • 10.50-11.05 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • 11.05-11.50 Obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – opłata produktowa.
 • 11.50-12.00 Dyskusja, przykłady praktyczne
 • 12.00-12.10 Przerwa kawowa.
 • 12.10-12.35 Obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach.
 • 12.35-13.00 Opłata za składowanie/magazynowanie odpadów.
 • 13.00-13.10 Dyskusja, przykłady praktyczne
 • 13.10-13.50 Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO).
 • 13.50-14.00 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

W przypadku dodatkowych pytań informacji udzielają pracownicy Biura Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych:

 • Justyna Król, tel. 22 59 79 703,
 • Łukasz Krzosek, tel. 22 59 79 164,
 • Agnieszka Kwiatkowska, tel. 22 59 79 263,
 • Malwina Rozner-Duda, tel. 22 59 79 292.
Powrót na początek strony