Targi Edukacyjne 2018

2 marca 2018 r. w MODR oddział Poświętne w Płońsku po raz siedemnasty odbyły się Targi Edukacyjne pod hasłem „Wiedza i aktywność szansą na sukces”.

Ilustracja do artykułu DSC_0045.jpg

Kolejny rok współorganizatorem Targów było Starostwo Powiatowe w Płońsku wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie - filia w Ciechanowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ciechanowie. 

Uroczystego otwarcia XVII Targów Edukacyjnych dokonali Starosta Powiatu Płońskiego - Andrzej Stolpa i dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o/Poświętne w Płońsku - Jarosław Grabowski.

Targi są miejscem prezentacji oferty edukacyjnej publicznych i prywatnych szkół oraz uczelni. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertami uczelni, szkół i instytucji pracy oraz porozmawiać z ich przedstawicielami jak również skorzystać z folderów i informatorów poszczególnych szkół.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku  zorganizowała warsztaty nt. „Czynniki warunkujące trafny wybór dalszej ścieżki kształcenia i zawodu” dla uczniów z Zespołu Szkół w Raciążu oraz dla uczniów z Zespołu Szkół w Czerwińsku. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku zorganizował seminarium nt. „Wybór zawodu i kierunku kształcenia - poznanie lokalnego rynku pracy” skierowane do uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku.

Powrót na początek strony