Uchwała antysmogowa dla Mazowsza

Od 11 listopada br. obowiązuje uchwała antysmogowa dla Mazowsza, przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Nowe przepisy wskazują, jakie piece i opał mogą być stosowane, a które należy ograniczyć.

Ilustracja do artykułu Ładna pogoda 5.jpg

Od 11 listopada br. obowiązuje uchwała antysmogowa  dla Mazowsza, przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Nowe przepisy wskazują, jakie piece i opał mogą być stosowane, a które należy ograniczyć.

 Podjęta uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Wymagania ekoprojektu są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia. Przed zakupem pieca warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymagania ekoprojektu. Należy w tym miejscu zauważyć, że nowe przepisy w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

Ponadto uchwała antysmogowa zakazuje palenia kiepskiej jakości opałem.

 Ograniczenia i zakazy uchwały:

  • Od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu,
  • Od lipca 2018r. nie wolno spalań mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna),
  • Użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu,
  • Użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027r., na kotły zgodne z wymaganiami ekoprojektu,
  • Użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
  • Posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022r. na takie, które spełniają wymagania ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

 Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę taką mogą przeprowadzić straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Naruszający przepisy muszą liczyć się z mandatem od 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

 Mieszkańcy Mazowsza będą mogli liczyć na wsparcie samorządu województwa i Unii Europejskiej. W ramach RPO WM 2014-2020 na działanie związane z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza zaplanowano ok. 111 mln euro. Kolejnym źródłem wsparcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powrót na początek strony