Ulica ZWM do remontu

9 maja w sali konferencyjnej płońskiego starostwa Powiat Płoński reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo - Handlowym WAPNOPOL Adam Nowakowski na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3078W - ul. ZWM w Płońsku”

Ilustracja do artykułu IMG_7871.JPG

9 maja w sali konferencyjnej płońskiego starostwa Powiat Płoński reprezentowany przez  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo - Handlowym  WAPNOPOL Adam Nowakowski  na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3078W - ul. ZWM w Płońsku” za kwotę brutto 2 865 153,88 zł. 

Zadania będą realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 50% wartości inwestycji a dofinansowanie z Gminy Miasto Płońsk w wysokości 739 500,00 zł.

 

Roboty realizowane w ramach przebudowy drogi powiatowej  nr 3078W ul. ZWM w Płońsku na odcinku od km 0+000 do km  0+617,81 o długości 617,81 mb (od skrzyżowania  ulicy Kolejowej do skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką) będą obejmowały:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna),

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej,

- wykonanie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,

- budowę parkingu (82 miejsca parkingowe),

- budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. ZWM ,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Termin wykonania zadania: do 31.10.2017r

W związku z przebudową ulicy przepraszamy za utrudnienia komunikacyjne. W najbliższym możliwym czasie poinformujemy o zmianach w organizacji ruchu.

Powrót na początek strony