Umowa z Fundacją "Tak dla Rodziny" podpisana!

20231108_150904.jpg

Dnia 8 listopada 2023 r. Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński, Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta Płoński z przedstawicielem Fundacja "Tak dla Rodziny" Panem Arturem Wiśniewskim, podpisali umowę na realizację zadania pod tytułem: ,,Gloria - Victis 1863 – w drodze do Niepodległości” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na kwotę w wysokości: 3 500,00 złotych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizowania festiwali, pokazów, spektakli, koncertów, konferencji, prelekcji, wykładów, warsztatów i wystaw.

Przy podpisaniu umowy obecny był Członek Zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adamski.

Powrót na początek strony