Warto wiedzieć, zanim złożysz zeznanie podatkowe za 2017 rok

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Wystarczy do 16 kwietnia! wypełnić elektronicznie wniosek o sporządzenie takiego rozliczenia przez urząd skarbowy. PIT WZ pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędów.

Ilustracja do artykułu obraz portal podatkowy_01.jpg

Za pomocą PIT-WZ można również przesłać do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci lub wydatków, które poniesiono na cele rehabilitacyjne. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ, przygotuje zeznanie podatkowe

PIT-WZ pozwala także, na przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące PIT-WZ znajdują się na stronie www.finanse.mf.gov.pl  oraz na kanale YouTube (https://youtu.be/nCk3L2y_i3o)

Ulga prorodzinna

Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i  rodzicom zastępczym, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36 lub PIT 37.

Należy pamiętać, że górna granica dochodów dla samotnych rodziców oraz wspólnie wychowujących jedno dziecko wynosi 112 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące ulgi prorodzinnej znajdują się na stronie www.finanse.mf.gov.pl

Powrót na początek strony