Ważne informacje, zapoznaj się

przypomnienie.png

Od 1 lipca wraca termin 30 dni na:

  • rejestrację pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej,
  • zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP,
  • zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP.

Niedopełnienie obowiązku podlega karze od 200 do 1000 zł

Powrót na początek strony