Wykaz organizacji pozarządowych, którym Zarząd Powiatu Płońskiego zlecił realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płońskiego w 2024 roku

KOMUNIKAT.png

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji w zł

1.

Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej w Olsztynie

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie działającym w dwóch lokalizacjach:

w Raciążu – w siedzibie Urzędu Miasta Raciąż

oraz w Naruszewie – w siedzibie Urzędu Gminy Naruszewo

67.186,00

2.

Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej w Olsztynie

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

w punkcie działającym w dwóch lokalizacjach:
w Nowym Mieście – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto oraz w Jońcu – w budynku zlokalizowanym obok siedziby Urzędu Gminy Joniec

67.186,00

Powrót na początek strony