Wyposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku

EKOPRACOWNIE.png

Dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 73.776,50 zł.

Powrót na początek strony