Wyposażenie pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

EKOPRACOWNIE.png

Dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 45.013,50 zł.

Powrót na początek strony